JQuery

Judul

Ini

Statistik Perkara

Keadaan Perkara Tingkat Banding 2 Tahun Terakhir (Tahun 2019 dan Tahun 2020)

Keadaan Perkara Tingkat Pertama se Wilayah Hukum PTA Palembang Tahun 2020

Keadaan Perkara Per Jenis Perkara Tahun 2020

Video

Jakarta-Humas, Rabu 6 Oktober 2021. Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 2111/SEK/HM.02.3/9/2021. Tentang Pemberitahuan Permohonan Permohonan Scan Digital Code (QR Code) Peduli Lindung di Lingkungan Perkantoran.

Yang di Tujukan Kepada Yth. 1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI. 2. Para Ketua.Kepala Pengadilan Tingkat Banding. 3. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

Untuk lebih jelas, berikut surat dan lampirannya (ds) :


Surat Sekma Permohonan QR PeduliLindungi Pengadilan.pdf